LGBT’lerin Sağlık Haklarına Erişimleri Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar

0
2109

Abdulmenaf EYDİ, Aylin GÜNKAYA, Duygu YASAK, Meltem KAPLAN ,Ömer Faruk SİMEK ,Safter BOZARSLAN

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Raporu Ankara, 2015

Sağlık hakkı, en temel hak olan yaşama hakkının ayrılmaz bir parçası olduğu için oldukça önemlidir. Bu araştırmanın temel amacı; LGBT’lerin, sağlık haklarına erişimleri konusunda karşılaştıkları problemleri ortaya çıkarmak ve bu sorunlara karşı yapılabilecekleri tespit etmek suretiyle sosyal hizmet disiplininin çalışma alanında bulunan LGBT haklarının, görünürlüğünün gelişimine katkı sağlamaktır.

Araştırmanın genel evreni Türkiye’deki LGBT’lerdir. Çalışma evreni ise Ankara’da yaşayan LGBT’ler olarak belirlenmiştir. Araştırmaya toplamda 68 LGBT katılmıştır.

Araştırmada, LGBT’lerin cinsel yönelimleri/cinsel kimlikleri sebebiyle ailelerinden, sağlık çalışanlarından, toplumdan baskı gördükleri ve bunun da yaşamlarını fiziksel, psikososyal ve ekonomik açıdan olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda; mikro, mezzo ve makro öneriler geliştirilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BİLDİRİM

TEŞEKKÜR

ÖZET

ABSTRACT

TABLO LİSTESİ

BÖLÜM I. GİRİŞ

 1. KURAMSAL ÇERÇEVE
 2. Temel Kavramlar

1.1. Cinsiyet

1.2. Toplumsal Cinsiyet

1.3. Cinsel Kimlik

1.4. Cinsel Yönelim

1.5. Homofobi

1.6. Transfobi

1.7. Queer Kuramı

 1. Eşcinselliğin Tarihsel Süreç İçinde Genel Görünümü

2.1. Din Ve Bilimin Bakış Açıları Doğrultusunda, Eşcinselliğe Getirilen Açıklamalar

 1. LGBT Hareketinin Tarihçesi

3.1. Dünyadaki Tarihsel Gelişimi

3.2. Türkiye’de LGBT Hareketi

 1.    Sağlık Hakkı Kavramı

4.1. Uluslararası Anlaşmalarda Sağlık Hakkı

4.2. Türkiye’de Yasal Bağlamda LGBT’lerinin Sağlık Hakkı

 1. LGBT’ler ve Yaşadıkları Sağlık Problemleri
 2. LGBT’ler ve Sosyal Hizmet
 3. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
 4. ARAŞTIRMANIN AMACI
 5. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
 6. ARAŞTIRMANIN SAYILTILARI
 7. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
 8. ARAŞTIRMANIN TANIMLARI

BÖLÜM II. YÖNTEM

 1. ARAŞTIRMA MODELİ
 2. EVREN VE ÖRNEKLEM
 3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VE SÜRECİ
 4. VERİLERİN İŞLENMESİ VE ÇÖZÜMÜ
 5. SÜRE VE OLANAKLAR

BÖLÜM III. BULGULAR

 1. BULGULAR VE YORUM
  • Sosyodemografik Bulgular
  • LGBT’lerin, Sağlık Hakkı Alanında Sahip Oldukları Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular
  • LGBT’lerin Yaşadıkları Sağlık Problemlerine İlişkin Bulgular
  • LGBT’lerin, Sağlık Haklarını Kullanırken Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Bulgular
 1. Sağlık Hizmetlerine Erişim İle İlgili Sorunlar
 2. Sağlık Çalışanlarının Tutumları ile İlgili Sorunlar
 3. Toplumun Tutumu Esnasında Yaşanan Sorunlar
 • LGBT’lerin Sağlık Alanında Uyguladıkları Davranış Biçimlerine İlişkin Bulgular
 • LGBT’lerin, Sağlık Hakkına Erişimin Geliştirilmesi Noktasında Düşünceleri ve Önerilerine İlişkin Bulgular

BÖLÜM IV SONUÇ VE ÖNERİLER

 1. SONUÇLAR
 2. ÖNERİLER

KAYNAKÇA

EKLER

Ek.1 Görüşme Formu

Yazının kapak resmi http://i.huffpost.com/gen/1835674/images/o-LGBT-RIGHTS-facebook.jpg adresinden alınmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: