UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporu 2015

0
2083

Dünya, 2014 yılında, Çocuk Haklarına dair Sözleşme‘nin 25. yılını kutlarken Dünya Çocuklarının Durumu en dezavantajlı çocukları etkilemeye devam eden asırlık sorunlara karşı cesur ve yenilikçi çözümlere çağrı yapmaktadır.


Sözleşmenin kendisi, çocukları yetişkinler gibi haklarına saygı gösterilmesi gereken kişiler olarak tanıması açısından bir yenilikti. Sözleşme, milyonlarca çocuk açısından kayda değer bir ilerlemenin Önünü açtı; ancak henüz bu kazanımlann gerisinde kalan çocuklar var.


Bu rapor, sorunları çözmede yeni yolları öne çıkarıyor. Bunlar, çoğu kez yerel topluluklardan ve halkın içinden çıkan çözümlerdir. Bu çözümlerle, milyonlarca çocuğun yaşayıp gelişmesini, potansiyellerini mümkün olduğunca gerçekleştirmelerini engelleyen yerleşik eşitsizlikleri aşmamız mümkündür. Tamamlanmamış işi tamamlamak için yenilikler yapmamız gerekiyor. Bundan kastedilen, sorun çözücüler arasında sektörleri, kuşakları ve coğrafyaları kesen bağlantılı sistemler ve yeni ağlar oluşturulmasıdır. Kastedilen, küresel sorunların üstesinden gelmek üzere yerel çözümlerde Ölçeğin genişletilmesi ve bu çözümlerin yeni koşullara uyarlanmasıdır. Kastedilen, yeni pazarlar oluşturulması ve özel sektörün kalkınma adına harekete geçirilmesidir. Kastedilen, topluluklarla birlikte, herkesi kapsayarak çözümler üretilmesi; yeniliklerin aradaki uçurumları daha da derinleştirmesini önlemektir. Kastedilen, çocuklar adına değişim yaratmak için kimi işleri eskisinden daha farklı yapmaktır.


Bu yılın Dünya Çocuklarının Durumu bu bakımdan farklı. İlham kaynağını, tüm dünyadaki ülkeler ve topluluklarda görülen kayda değer çalışmalar. Rehberi, UNlCEF‘in gelişimine katkı sunduğu kapsayıcı yenilik ilkeleri. Ve içeriği de geniş kesimlerden kaynaklanmakta; dünyayı çocuklar açısından daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan insanların deneyim ve kavrayışlarından şekillenmekte.

Geçtiğimiz yıl UNICEF bir dizi ‘Etkinleştirme Konuşması’ düzenledi. Bu küresel etkinlikte genç mucitler, yenilikçiler, iş insanları, sanatçılar ve diğer kesimler bir araya gelerek gördükleri, ihtiyaç duydukları ve gerçekleşmesine yardımcı oldukları yeniliklerden söz  etmektedir. Anlattıkları Öykülerden çoğu buradaki yazılarda ve fikirlerde yansıma bulmaktadır. Gerçekten de, UNlCEF‘in 1980 yılında yayınladığı ilk Dünya Çocuklarının Durumu raporundan bu yana en fazla sayıda yazı bu raporda yer almaktadır ve bunların da çoğu gençler tarafından kaleme alınmıştır.

Bu yılın Dünya Çocuklarının Durumu aynı zamanda interaktif. mültimedya ve geleneksel içeriğiyle bütünüyle dijital ilk rapordur. Kullanıcılara, kategorileri dolaşarak ya da içeriği bir dizi etiketle şekillendirerek kendi deneyimlerini kişiselleştirmeleri çağrısında bulunulmaktadır. Böylece, kullanıcı da kendisi açısından en fazla şey ifade eden fikirlerle yakınlaşma imkânı bulacaktır. Dijital platform aynı zamanda interaktif bir dünya haritası aracılığıyla sizi yenilik camiasına ve açık kaynaklı fikirlerden oluşan bir aga bağlayacaktır.

Sizi, bu konuşmalara katılmaya, kendi fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmaya ve en dezavantajlı konumdaki çocuklar için büyük bir değişim sağlayabilecek bağlantıları oluşturmaya çağırıyoruz. Kim bilir? Belki fikirleriniz büyük bir esin kaynağı olacak, kendi girişimleriniz önemli bir bilgilenme kaynağı olacak, işbirliği yapılabilecek yeni kesimlere işaret edeceksiniz ve önemli değişikliklere yol açacaksınız…

Bunu UNlCEF’in raporu olarak düşünmeyin. Kendi raporunuz olarak düşünün.

Raporun İçeriğinde Yer Alan Başlıklar- İçindekiler

  1. Bölüm 1: Değişimi tüm çocukların yararına şekillendirme.
  2. Bölüm 2: Adaletsiz dağıtılmış bir gelecek
  3. Bölüm 3: Eşitlik için Yenilik Yapma
  4. Birçok ses, birçok öykü .

Raporu İndirmek İçin:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Anti-Spam Quiz: